El centre

El CFA La Creu de Barberà és un centre…

  • Adreçat a persones adultes amb una àmplia oferta formativa, en diferents horaris (matí, tarda i nit).
  • Amb voluntat d’inserir-se en el context sociocultural de la ciutat i, per tant, compromès amb la resta d’entitats públiques i populars.
  • Que potencia la participació democràtica a través del seu funcionament; mitjançant el consell de centre.

Foto_entradaEl nostre centre és un dels quatre centres d’adults que hi ha a Sabadell. Dóna suport a les demandes de formació de persones adultes de la zona sud de Sabadell.