Horaris

Horari del centre:

  • El centre és obert de dilluns a divendres de 9:00 a 21:00.
  • L’horari d’atenció de secretaria és els dimarts i dijous de 10:00 a 12:00 i de 17:00 a 19:00.

Horaris dels cursos:
Els cursos són de matí o de tarda:

  • Torn de matí: de 9:00 a 14:00
  • Torn de tarda: de 15:00 a 20:00.
Blocs Ensenyaments Nivell Matí Tarda
Ensenyaments inicials i bàsics Informàtica COMPETIC inicial X
COMPETIC 1 X
COMPETIC 2

COMPETIC 3

X

X

Llengua catalana Nivell 1 X X
Llengua castellana Nivell 1 X
Nivell 2 X
Llengua estrangera Anglès Nivell 1 X X
Anglès Nivell 2 X X
Anglès Nivell 3 X
Formació bàsica Cicle de formació instrumental Nivell I X
Nivell II X
Nivell III X
Educació Secundària Nivell I X X
Nivell II X X
Preparació per a les proves d’accés a CFGS CFGS (comunes) X X
CFGS (específiques) amb l’IOC