Graduat en Educació Secundària – Proves Lliures

El Departament d’Ensenyament convoca les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys.

L’objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d’educació secundària per a les persones adultes.

Per poder fer la proves cal tenir com a mínim 18 anys el dia de realització de l’examen.

El Departament d’Ensenyament estableix un calendari de proves lliures per àmbits al llarg del curs.

 

GES presencial
GES a distància (IOC)