Proves d’accés a CFGS

images

Calendari

Inscripció: del 15 de març (a partir de les 9 h) fins al 25 de març de 2019

Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2019 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació al centre: del 5 al 26 d’abril de 2019 (en horari d’atenció al públic)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 d’abril de 2019

Presentació de la documentació complementària al centre: del 8 al 29 d’abril de 2019 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2019

Prova

Part comuna: 15 de maig de 2019

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18 h Descans
18.30 h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

Part específica: 16 de maig de 2019

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Matèries específiques triades

Qualificacions provisionals: a partir del 28 de maig de 2019

Termini per presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig de 2019 (en horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 4 de juny de 2019

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 20 de maig de 2019

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 21 de maig de 2019

Prova: 22 de maig de 2019

- part comuna, a les 9.30 h
- part específica, a les 16 h

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.